پاسخگویی آنلاین

تدریس خصوصی سوادآموزی تهران | معلم سواد آموزی

تدریس خصوصی سواد آموزی و معلم خصوصی سواد آموزی

روش­هاي جدید  تدريس خواندن بطور كلي روش­هاي مختلف تدريس خواندن و نوشتن را با اندكي مسامحه مي توان به سه مقوله اساسي تقسيم كرد . اين سه روش اصلي عبارت اند از : 1.    

اساتید مجرب

مجموعه ای از دبیران گزینش شده از بین صدها معلم نهضت سوادآموزی در مدرس خوب حضور دارند.

ادامه

درستی رزومه معلمان

مدرس خوب با همه معلم ها مصاحبه‌ی حضوری داشته است. از همه معلم ها تصاویر مدارک آنها دریافت شده است.

ادامه

بهترین قیمت کلاس

معلم های مدرس خوب، نسبت به سایر معلم ها با رزومه بهتر و مشابه، قیمت مناسب تری دریافت می کنند.

ادامه

تخصصی ترین مرکز سوآدموزی

سوادآموزان تنها سایتی است که به صورت تخصصی در زمینه تدریس خصوصی، آموزش و تولید محتوای آموزشی سوادآموزی فعالیت دارد.

ادامه

مشاوره و پشتیبانی رایگان

مشاوره و پشتیبانی رایگان دانش آموز توسط مشاوران حرفه ای و با تجربه و پيگيري مستمر درسي ونظارت بر پيشرفت تحصيلي تا اتمام سال تحصیلی جاری

ادامه

روش­هاي جدید تدريس خواندن

روش­هاي جدید  تدريس خواندن

بطور كلي روش­هاي مختلف تدريس خواندن و نوشتن را با اندكي مسامحه مي توان به سه مقوله اساسي تقسيم كرد . اين سه روش اصلي عبارت اند از :

1.      روش تحليل 26

2.      روش كلي27

3.      روش آميخته 28

در پي ، اختصارا" بنيادهاي نظري و عملي ، تاريخچه و مبتكران روش­ها و آموزش روش تدريس آميخته يا تركيبي كه روش تدريس كنوني در دبستان­ها كشور است با عنايت به خط و نوشتار خواهيد داشت .

روش تحليلي

اين روش همان روشي است كه در آموزش غير رسمي و آموزش رسمي كشور ما تا حدود سال 1327 هجري شمسي متداول بوده است . بنابراين ، اين روش قديمي ترين روش تعليم و تدريس الفباي فارسي است.مبناي نظري اين روش بر اساس مقدمات منطقي استوار بوده و از طريق اجزا به نتيجه كلي دست مي يافتند .مراحل آموزش الفبا در اين روش به شرح زير مي باشد :

v     تدريس اسامي  32حرف فارسي

v     تدريس  اسامي حركات  يا مصوتها  (اَ –اِ – اُ –آ – اي –او )

v     تدريس كاربرد حركات در حروف الفبا اَ  - بَ- پَ – تَ – ثَ –جَ...

v     از تركيب اسامي حروف و حركات كلمه ساخته مي-شود

                    ميم – الف- دال – ر =مادر

v       تهجي كلمات با توجه به آموزش­هاي قلب 

                الف، به صداي مدي = آ = آهو

پس از آموختن نكات فوق ، كار نو آموزان در زمينه آموزش الفبا پايان يافته بود وآن­گاه بر روي مهارت يافتن در خواندن و نوشتن استفاده از متون مذهبي و ادبي آغاز مي­گشت .

معايب روش

Á             شروع از جزء و رسيدن به كل مغاير جريان يادگيري است .

Á             تاكيد روش بر تقويت حافظه از طريق تمرين و تكرار مي­باشد ، بنابراين توجه به معني و تعقل ناچيز بوده انباشتن ذهن ، نه پروردن آن منظور مي­گرديده است .

Á             نوآموز هدف خاصي را جريان آموختن حروف الفبا در پيش ندارد ، بنابراين رغبتي نسبت به يادگيري نخواهد داشت .

Á             تمرين­هاي صوتي و هجايي فاقد معنا بوده ، كودكان با آن به شكل تمسخر اميزي مواجه مي شوند.

Á             كودك به جاي تميز آواي حروف با اسامي الفبا آموزش مي­بيند.

Á             متون برگزيده ماتناسب با توانايي و ذوق كودكانه نوآموزان نبوده غالبا" خارج از سطح توانايي آنان مي­باشد .

محاسن روش

تنها يك حسن براي روش متصور است و آن اينكه اگر نوآموزاني بتوانند عليرغم تمام مشكلات مراحل آموزش را طي نمايند ، قادر خواهند بود اكثر كلمات را بخوانند و حتي متون ادبي سنگين را باكمكي مختصر قرائت نمايند .

روش كلي

اين هم­چنان  كه از نام آن بر مي­آيد با ادراك كلي ذهن كودك سر و كار داشته  بنابراين از كلمه خواني آغاز مي نمايد .

« ادراك كلي » مفهومي است كه يكي از نتايج تحقيقات و مطالعات اويد دكرولي  عالم تعليم و تربيت بلژيكي است ، كه مراد وي از ادراك كلي پديده­اي است كه آن را با « ساخت » يا « هيأت كلي » گشتالت ، مقايسه مي­كند و مي­نويسد ك مفهوم« ساخت» يا «هيأت كلي » مخصوصا" متضمن يك رويه خاص موجود ذهني در برابر محيط است ، رويه­اي كه سبب مي شود اين موجود با تماميت ذاتي و مكتسب خود در برابر اشياء و وقايع تجلي و با تمام وجود خود آن­ها را ادراك كند ، به آن­ها بينديشد يا در مقابل آن­ها واكنش نشان دهد. اصطلاح « ادراك كلي » در اصل همين فكر را بيان مي­كند. پس در حقيقت تماميت فرد است كه روي هم ادراك مي­كند ، مي­انديشد و عمل مي­كند و در اثر اين رويه كلي است كه اشياء حوادث ، ادراكات ، انديشه­ها و اعمال جنبه كلي و يكپارچه به خود مي­گيرند .

دكولي معتقد است كه ادراك كلي عمل يا جرياني تفكيك ناپذير نيست ، بلكه فرآيند ذهني­اي نسبتا" پيچيده است كه در عين حال مخالف « تحليل – تركيبي » است ، به علاوه مقدمات آن را فراهم مي كند و در مقياسي كم و بيش وسيع در آن شركت دارد.

ترديدي نيست كه « كمينوس   1670 -1592 » قبلا" در كتابش متذكر شده بود كه براي رسيدن به جزئيات بايد از كليات آغاز كرد و طرفداران نظريه « گشتالت »‌در روانشناسي از افكاري نظير افكار دكرولي  دفاع كرده­اند.

روانشناسان گشتالت مي­گويند يك كل را نمي توان از اجزاي تشكيل دهنده آن فهميد ، يعني يك كل با اچزاي تشكيل دهنده آن فرق دارد. وقتي ما به سه نقطه به شكل زير در روي يك صفحه نگاه مي­كنيم تصوير يك مثلتث در ذهن ما ايجاد مي­شود :

در حالي كه سه نقطه زير اين تصوير را در ذهن ما ايجاد نمي­كند .

آنچه سبب مي­شود تا سه نقطه شكل اولي را يك مثلث تصور كنيم و اين تصور را در مورد شكل دوم نداشته باشيم مورد علاقه فراوان روانشناسان گشتالت بوده است . البته نمي­توانيم بگوييم كه يك مثلث چيزي غير از سه نقطه نيست . چيزي كه سبب مي­شود ما سه نقطه فوق را به صورت يك مثلث ببينيم وضعيت يا طرحي است كه اين سه نقطه ايجاد كرده­اند ، نه خود سه نقطه . شكل گشتالت فوق چيزي بيش از سه نقطه است . اين يكي از اصول مهم روانشناسي گشتالت است : يك كل بيش از مجموع اجزاي تشكيل دهنده آن است « يك مثلث چيزي بيش از سه نقطه فوق است » تئوري گشتالت بيش از اين كه يك تئوري يادگيري باشد ، به عنوان يك تئوري ادراك معروف است .

قوانين سازمان در نظريه گشتالت

1.          قانون شباهت: درگروهي از تحقيقاتي­كه به وسيله كهلر با هجاهاي بي معني انجام گرفت ، معلوم شد كه هجاهاي مشابه با سهولت بيشتر از هجاهاي نامشابه ياد گرفته مي­شوند .

2.          قانون مجاورت :بر طبق اين قانون اشياع و اشكالي كه نزديك به يكديگر قرار دارند بهتر درك مي شوند و راحت تر ياد گرفته مي­شوند .

3.          قانون ترميم يا بستن : بر طبق اين قانون سطوح غير بسته و ناكامل به صورت واحدهاي كامل درك مي­شوند .

4.          قانون ادامه خوب : سازمان ادراك به صورتي تشكيل مي­شود كه يك پاره خط به صورت يك خط مستقيم و يك پاره دايره به صورت يك دايره ادامه مي يابد .

مراحل تدريس در روش كلي

1.       آموختن شكل كلي كلمه با كمك تصوير بر اساس يادگيري در  روانشناسي .

2.       آموختن حروف الفبا به كمك كلمات به صورت استخراج يك حرف مشترك از چندين كلمه خوانده شده

3.       آموختن و نوشتن كلمات با كمك خواندن و نقاشي

 

 

معايب روش

1.       روش كلي را براي زبان­هايي كه داراي خط فونتيك هستند يعني زبان­هايي كه كتابت كلمه با تلفظ­آن مطابقت دارد ،نمي توان به كاربرد زيرا در زبان­هاي فونتيك آگاهي از اجراي كلمه ، آموختن ساير كلمات را آسان مي­كند ،در حالي كه در اين روش كلمات بدون ارتباط اجزاا آموخته مي­شود ، بنابراين از سرعت مطلوب برخوردار نبوده به صرف وقت و هزينه زيادي محتاج است .

2.       نوآموزاني كه با اين روش خواندن را آغاز كرده­اند در مراحل و مقاطع ديگر تحصيلي ممكن است اجزاي يك كلمه را به درستي تشخيص ندهند ، به عبارت ديگر كلمات ياد گرفته ، تسلط در شناخت اجزاي كلمه و تركيب آن­ها با يكديگر را فاقد باشند.

3.       استفاده ازاين روش در مورد تعليم خواندن و نوشتن خط فارسي كه اكثر علائم نوشتاري آن « حرف واحد در مقابل صوت واحد است » جايز نيست .

 

محاسن روش

1.       اين روش براي زبان­هايي كه خط آن­ها فونتيك نيست مانند زبان­هاي انگليسي و فرانسه مناسب است ، زيرا در اين زبان­ها كودك ، الزاما" بايد شكل مكتوب كلمه را با هر خصوصيتي كه دارد ياد بگيرد هر چند شكل كلمه و تلفظ آن مطابقت كامل نداشته باشد .

2.       اين روش از لحاظ دانش­آموزان روشي آسان و قابل تحمل است و كودكان را با مشكلات و ضوابط دست و پاگيري كه روش­هاي ديگر دارند مواجه نمي­كند .

روش آميخته

روش آميخته در واقع تركيبي از دو روش تحليل و كلي است ، زيرا اين روش هم­زمان به كل كلمه و سپس به اجزاي آن توجه دارد. اين روش اكنون به عنوان روش تدريس در كليه كلاس­هاي اول دبستان در كشور به طور رسمي متداول است.

تكنيك تدريس در اين روش فقط بر مبناي كلمه كليد مي باشد و بعد از آموزش حروف الفبا ديگر نيازي به استفاده از كليد نخواهيم داشت .

خصوصيات كلمه كليد

Ø                 معني و مصداق داشته باشد .

Ø                 حتي المقدور كلمه­اي يك بخشي ( سيلابي ) باشد .

Ø                 در آن فقط يك حرف مجهول وجود داشته باشد .

Ø                 حتي المقدور حرف مجهول در آخر كلمه قرار گرفته باشد .

مراحل  روش آميخته

1.  مقدمه چيني با استفاده از اشكال و تصاوير و مصاديق اشياء و شواهد ديگر رغبت كودكان را براي تدريس كلمه كليد بر مي­انگيزيم .          

2- بخش كردن ، كشيده گفتن هر بخش و شمردن صداهاي بخش در كلمه .

3-مشخص كردن صداهاي خوانده شده و صداي خوانده نشده .

4-نوشتن شكل صداي جديد يا حرفي از الفبا كه خوانده شده است همراه با توضيحات لازم .

معايب روش

بخش كردن و تجزيه آواهاي هر بخش مستلزم ايجاد ارتباط­هاي ذهني و مجرد فراواني مي­باشد كه با توجه به مراحل رشد ذهني كودكان از معايب اين روش شمرده مي­شود.

محاسن روش

1.  نو آموز هر حرف تازه را با كوشش ذهني خود مي­آموزد و آموختن اين شكل ، پاداش معنوي اوست .

2.  نو آموز با معمايي روبرو مي­شود كه برايش قابل حل است .

3.       نوآموز هدفي مشخص دارد يعني الفباي فارسي را ياد مي­گيرد ، پس بعد از آموختن هر حرف جديد حس مي­كند گامي به سوي هدف برداشته است .

4.       نو آموز با اين روش به دقت و تفكر عادت مي كند و مستقلا" آماده خواندن مي شود .

5.  براي زبان فونتيك كه اغلب علامات آن حرف واحد در مقابل صوت واحد است يا بر عكس، اين روش مناسب مي­باشد .

 

 

 

لایک : 0
کد امنیتی رفرش
نام سایت
به وب سایت ما خوش آمده اید

مدرس خوب

آموزشگاه مدرس خوب با بیش از 12 سال تجربه در زمینه تدریس خصوصی و مشاوره تحصیلی با همکاری اساتید دانشگاه، دبیران رسمی آموزش و پرورش و مشاوران تحصیلی متخصص در زمینه تدریس و مشاوره تحصیلی با جدیدترین متد های آموزشی آماده ارائه خدمات به شما معلمان ، والدین و دانش آموزان گرامی می باشد.

متن کامل

خدمات آموزشی ما

تدریس خصوصی

تجربه متفاوت در شیوه یادگیری با مدرسان مجرب و جزوات طراحی شده با جدیدترین روش های تدریس

مشاوره و تعیین سطح

تعیین سطح بصورت آزمون های شفاهی و کتبی برای شناخت پایه علمی و خصوصیات فردی دانش آموز صورت می گیرد

برگزاری آزمون

برگزاری آزمون های هدفدار منظم به منظور اطمینان از رفع مشکلات دانش آموز (ارایه کارنامه از روند تحصیلی به اولیا(

ارسال کاربرگ

کاربرگ های متناسب با هرجلسه تدریس از طریق واتس آپ برای والدین ارسال می گردد

خدمات آموزشی ما چه ویژگی هایی دارند؟

نظارت دقیق و ارزیابی عملکرد معلمان

مدرس خوب پیش از همکاری با اساتید رزومه آنها را به دقت بررسی می‌کند. بعد از همکاری هم نظارت دقیق و دائمی بر عملکرد اساتید وجود دارد . ادامه

امکان برگزاری کلاس بصورت حضوری یا آنلاین

امکان نحوه برگزاری کلاس بصورت حضوری یا آنلاین وجود دارد د. ادامه

شفافیت قیمت و تضمین پایین ترین قیمت ها

پایین ترین قیمت کلاس های اساتید در مدرس خوب است کلیه قیمت ها پیش از ثبت درخواست ب صورت شفاف برای شاگردان بیان می گردد . ادامه

اساتید مجرب

مجموعه ای از معلم های رسمی آموزش و پرورش ، معلم های مدارس غیر انتفاعی ، تیزهوشان و در مدرس خوب حضور دارند. ادامه

مدرسان مجرب ما

فاضله علی پور

مدرس اول دبستان

زینب جماعتی

مدرس کلاس اول

عطیه ذهبی

مدرس اول دبستان

محمد حسینی

مدرس سوادآموزی

اطلاعیه ی آزمون ها

عنوان مطلب

عنوان اطلاعیه مورد نظر در اینجا

بخشی از متن مطلب برای آشنایی مخاطبان یا گزیده ای از آن در اینجا قرار می گیرد. بخشی از متن مطلب برای آشنایی مخاطبان یا گزیده ای از آن در اینجا قرار می گیرد.

متن کامل
عنوان مطلب

عنوان اطلاعیه مورد نظر در اینجا

بخشی از متن مطلب برای آشنایی مخاطبان یا گزیده ای از آن در اینجا قرار می گیرد. بخشی از متن مطلب برای آشنایی مخاطبان یا گزیده ای از آن در اینجا قرار می گیرد.

متن کامل
عنوان مطلب

عنوان اطلاعیه مورد نظر در اینجا

بخشی از متن مطلب برای آشنایی مخاطبان یا گزیده ای از آن در اینجا قرار می گیرد. بخشی از متن مطلب برای آشنایی مخاطبان یا گزیده ای از آن در اینجا قرار می گیرد.

متن کامل
عنوان مطلب

عنوان اطلاعیه مورد نظر در اینجا

بخشی از متن مطلب برای آشنایی مخاطبان یا گزیده ای از آن در اینجا قرار می گیرد. بخشی از متن مطلب برای آشنایی مخاطبان یا گزیده ای از آن در اینجا قرار می گیرد.

متن کامل