شماره درس: نگاره 2

عنوان

مفاهیم آموزشی

 

 

امام

فارسی: آمادگی- اِ ِ ه ـه

ریاضی:-

قرآن: -

هدف از آموزش این درس: سواد آموزان با نقش رهبری انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی «رحمه الله علیه» رهبر کبیر انقلاب در پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شوند و بتوانند کلمات اِمام، کِتاب امام، نامه و آزاده را بخوانند و با شکل‌های صدای «اِ» آشنا شوند و بتوانند آنها را بنویسند.

واژگان مرتبط: رژیم طاغوت، ظلم و ستم، تظاهرات، مردم مبارز ایران، رهبر انقلاب اسلامی، امام خمینی، شهیدان، مجروحین، پیام امام، جنگ و دفاع مقدس، اسارت، آزاده

کلیدواژه ها: اِمام- کِتاب امام- نامه- آزاده

واژگان جدید: امام- نامه- کتاب اِمام- آزاده- کتاب

روش تدریس پیشنهادی: بحث گروهی، آموزش انفرادی، پرسش و پاسخ

شیوه ارزشیابی: عملکردی

وسایل آموزشی مورد نیاز: فیلمی از پیروزی انقلاب اسلامی، تصاویر مرتبط 

مهارت: مبارزه با ظلم و ستم

نکته‌های اساسی

1- درباره‌ی نقش رهبری حضرت امام (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی و مبارزه‌ی ایشان با ظلم و فساد مطالعاتی داشته باشید.

2- اهداف انقلاب اسلامی و آثار و برکات آن را برای سوادآموزان تبیین کنید.

3- به ارتباط، هماهنگی و وحدت آحاد مردم در پیروزی انقلاب، سیره‌ی امام خمینی و «رحمه الله علیه» و رفتار و اخلاق آن حضرت اشاره کنید.

4- شیوه‌ی ارتباطی امام با امت پیام‌های تاریخی او بود که با اعلامیه در سراسر کشور به وسیله‌ی انقلابیون پخش می‌شد.

5- قبل از ورود به بحث جدید، از درس گذشته ارزشیابی کنید.

6- بندهای 1، 4 و 5 نگاره یک در تدریس این نگاره رعایت شود.

7- در این نگاره علاوه بر یادآوری چهار شکل صدای «اِ» ربط را آموزش دهید.

مراحل آموزش

1- مراحل آموزش این درس همانند نگاره اول است. با این تفاوت که در این نگاره ابتدا ارزشیابی از درس گذشته را خواهید داشت و در این نگاره مصوت 4 شکلی «اِ» آموزش داده می‌شود.

برای ارزشیابی از درس گذشته پرسش‌های هدفمند از سوادآموزان بکنید. این گونه سوالات مجموعه‌ای از سوالات برای ارزشیابی از مهارت گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن باشد. برای نمونه بپرسید در جلسه قبل گفتیم که آموزش چه تاثیری در زندگی ما دارد؟ و ... بعد از چند نفر بخواهید تا کلمه‌های نگاره اول را برای کلاس بخوانند و در آخر از چند سوادآموز بخواهید تا شکل‌های «آ» را روی تخته سیاه بنویسند و به طور اجمالی نوشته‌های سوادآموزان را بررسی و رفع اشکال کنید. مراحل 2 و 3 را همانند مراحل 2 و 3 نگاره اول با توجه به موضوع نگاره که امام است اجرا کنید. مرحله سوم نوشتن است. همانند نگاره اول مقدمه چینی کنید و پای تخته بروید و با اشاره به کلمه «امام» بگویید شما در اول این کلمه صدای «اِ» می‌شنوید و با تاکید بر آن با مکث کردن بگویید اِ¬ مام، صدای اول چه بود؟ می‌گویند: «اِ» بگویید: درسته صدای اِ می‌دهد، از آنان بخواهید چند بار تکرار کنند و همانند نگاره اول 4 شکل را با مشارکت سواد آموزان معرفی کنید.

- در جمع بندی بگویید: صدای «اِ» دارای 4 شکل است که من هر 4 شکل را یک بار دیگر روی تخته می‌نویسم و شما هم توجه کنید:

به آرامی روی تخته می‌نویسید: اِ ِ ـه ه «بهتر است با گچ رنگی باشد».

- حالا من از شما می‌خواهم ابتد این شکل «اِ» «بااشاره به شکل، «اِ» را در نگاره پیدا کنید و به دوستان خود نشان دهید. آنان شکل «اِ» را در اول کلمه اِمام پیدا می‌کنند و به دوستان خود نشان می‌دهند.

- ادامه دهید حالا می‌توانید بگویید این شکل کجای کلمه آمده است؟ سوادآموزان پاسخ می‌دهند در اول کلمه، در غیر این صورت هدایت کنید تا به پاسخ درست برسند. پس این شکل «اِ» در اول کلمه می‌آید و به «اِ» اول معروف است.

- از سوادآموزان بخواهید حالا این شکل (-ِ) را در کلمه‌ها پیدا کنند. ادامه دهید این شکل «-ِ» کجای کلمه آمده است؟ می‌گویند در وسط کلمه، در غیر این صورت هدایت کنید تا به پاسخ برسند. ادامه دهید این شکل «-ِ» در وسط کلمه آمده است و به «-ِ» دوم معروف است.

- از سواد آموزان بخواهید که این شکل «ـه» را در کلمه‌ها پیدا کنند. از آنان بپرسید این شکل در کجای کلمه آمده؟ می‌گویند در آخر، در غیر این صورت با راهنمایی شما به این پاسخ می‌رسند.

- توضیح دهید که این شکل در آخر کلمه آمده و به شکل صدای قبلی وصل شده است به همین منظور به «ـه» آخر چسبان معروف است.

- در نهایت از آنان بخواهید تا این شکل (ه) را در کلمه‌ها پیدا کنند. از آنان بپرسید این شکل در کجای کلمه آمده؟ خواهند گفت در آخر، در صورتی که مشکل داشتند، شما راهنمایی کنید تا پاسخ دهند.

- توضیح دهید که این شکل «ـه» (اشاره به «ه») در آخر کلمه آمده و به شکل صدای قبلی وصل نشده است به همین منظور به «ه» آخر تنها معروف است.

- پای تخته بروید و بگویید: من از هر شکل چند بار می‌نویسم شما با دقت به دست من نگاه کنید. زیرا شما نیز می‌خواهید در کتاب خود بنویسید. سپس شروع به نوشتن کنید:

- سواد آموزان از هر شکل صدای «اِ» اول، «دوم، «ـه» آخر چسبان و «ه» آخر تنها، یک سطر بنویسند. می‌توانید بعد از دو یا سه بار نوشتن از سوادآموزی بخواهید تا بیاید سطر را کامل کند.

در ادامه از سواد آموزان بخواهید تا آنان در کتاب یا دفتر خود بنویسند و شما نیز نظارت کنید که درست بنویسند و رسم الخط را رعایت کنند.

2- از سوادآموزان بخواهید داوطلبانه پای تخته بیایند و شکل‌های صدای «اِ» را در جدول  نشانه‌های فارسی قرار دهند و شما نیز راهنمایی کنید تا در محل مخصوص قرار دهند.

3-درس را جمع بندی کنید. در جمع بندی براساس بحث گروهی توضیحاتی بدهید، سپس وارد مبحث خواندن شوید. کلمات اِمام- کتاب امام- نامه و آزاده را بخوانید، در مرحله نوشتن توضیح دهید که ما در این درس با 4 شکل «اِ» آشنا شدیم:

(اِ) اول همیشه اول کلمه می‌آید مانند اول کلمه‌ی امام (-ِ) دوم همیشه در وسط کلمه می‌آید مانند «-ِ» در کلمه‌ی کتاب (ـه) آخر چسبان همیشه در آخر کلمه می‌آید و به شکل صدای قبلی وصل می‌شود مثل کلمه‌ی نامِه (ه) آخر تنها همیشه در آخر کلمه می‌آید و به شکل صدای قبلی وصل نمی‌شود مثل کلمه‌ی آزاده؛ جلسه را با ذکر صلوات به پایان برسانید.